Donation (Only to Support us)

Sonntag, 30. November 2014

Damian Hamada


(Album) Shou Ma Kyou (1996)
1. Sekai Hametsu E No Jokyoku ~Instrumental~
2. Sorcerous Kingdom
3. Shakunetsu No Shinkirou
4. Another...
5. Arashi Ga Oka
6. Tears in the Rainbow
7. Gekkou
8. Shitsu Rakuen Wa Futatabi
9. Shou Ma Kyou
10. Lonesome Angel 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen