Donation (Only to Support us)

Donnerstag, 15. Januar 2015

ArucarD


disbanded - (2001 - 2004)

Vo. kamato
Gu. chaka
Gu. kenny
Ba. kazuki
Dr. Gazu

Kondo wa Honki de!! [Single]
01 - Honne to tatemae
02 - Yume miru shounen
03 - Koha ai ni kawaru no

UT

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen