Donation (Only to Support us)

Donnerstag, 28. Mai 2015

GOKIBURI


〜Densetsu no Rufu〜 [Single] (16.05.2012)
01 - MAGURO
02 - Niku Benki

Kuroi Suisei -G- [Album] (00.02.3013)
01 - Sei Memono~A GOD OF SEX~
02 - karma
03 - DQN na ese-men-kono
04 - Saffle.
05 - COBRA
06 - niku benki
07 - Shine baiinoni.
08 - Homodachi no wa
09 - MAGURO
10 - MK5
11 - Love waros
12 - W to
13 - Itai ko chan (LIVE Ver.)
14 - ROCKSTARnokoi

Kuroi suisei 2ND IMPACT [Mini Album] (03.09.2014)
01 - WORLD END
02 - Rinne tensei
03 - Seiju~A GOD OF SEX~
04 - ENDLESS LINE
05 - Mitsu Kano LOVER
06 - ROCKSTAR No Koi

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen