Donation (Only to Support us)

Mittwoch, 17. Juni 2015

Syster


vocal: naru 
guitar: tatsu 
bass: ken 
drums: youya 

[2000.20.07] ホルマリン浸けにした君の体温 (horumarin duke ni shi ta kimi) 
[Mini Album]
01. Hatsukanezumi no Chuu 
02. Hatsujou Remu Suimin 
03. 37.2 C 
04. Romance 
05. Gasu shitsu 
06. Kranke 
07. Kagiri Naku Shokuyou no Buta ni Nari Tai 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen